Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en bijkomende complexe problematiek hebben het vaak moeilijk. Dat geldt vooral in de grote steden. Voor hulpverleners zijn ze vaak lastig bereikbaar. Door de hectiek van de grote stad is het een doelgroep die sneller voor overlast kan zorgen. Deze groep komt ook meer dan normaal in aanraking met politie en justitie. Betere begeleiding met de nieuwe methode gaat daar verandering in brengen.

Unieke methode ‘LifeWise’
Onlangs is ‘LifeWise’ gepresenteerd. Dit is een methode voor een betere begeleiding van mensen met een licht verstandelijke beperking in de grote steden. Link4All deelnemer Middin heeft het initiatief voor de ontwikkeling van deze methode genomen. Samen Cordaan uit Amsterdam is een methodisch kader ontwikkeld. Daarvoor is samengewerkt met VUMC, dat onderzoek deed voor Middin en Cordaan. Het is voor het eerst dat er een methodisch kader voor de begeleiding van deze groep cliënten met LVB is gemaakt.

16% van alle Nederlanders heeft een LVB
LifeWise richt zich op de ondersteuning van mensen met een licht verstandelijke beperking (mensen met een IQ tussen 55 en 85) met bijkomende complexe problematiek in de grote stad. Naar schatting heeft bijna 16% van de Nederlanders een licht verstandelijke beperking. Voor hen wordt het dagelijks leven steeds complexer nu de maatschappij ook steeds ingewikkelder wordt. Mensen met een LVB hebben onder meer problemen bij het voeren van een eigen huishouden, het aangaan en onderhouden van relaties, het vinden en behouden van werk. Maatschappelijke trends versterken hun achterstand. Van de mensen die met justitie in aanraking komen heeft 30% een LVB. De nieuwe methode beoogt dit hoge aantal terug te dringen.

Betere begeleiding, minder problemen en meer kwaliteit van leven
In de afgelopen jaren hebben Middin en Cordaan de nodige expertise ontwikkeld in de begeleiding van cliënten met LVB met bijkomende complexe problematiek. Verwijzers en justitiële partners zijn positief over de resultaten. Middin en Cordaan verwachten dat ze met LifeWise cliënten met LVB nog beter kunnen begeleiden, zodat hun problemen afnemen en hun kwaliteit van leven verbetert.

Meer informatie