Artikel introductie tekst

Zorgorganisaties zijn nog altijd onvoldoende digitaal toegankelijk. Dat blijkt uit onderzoek van de Stichting Accessibility naar 8.600 websites van Nederlandse zorgorganisaties. Uit het onderzoek bleek dat geen van de onderzochte websites volledig toegankelijk was.

Resultaten van het onderzoek

Stichting Accessibility, expertisecentrum voor toegankelijke ICT en Web Accessibility, voerde het onderzoek ‘Monitor Digitale Toegankelijkheid in de Zorg’ uit in samenwerking met Vereniging Bartiméus Sonneheerdt, oog voor blinden en slechtzienden.

Uit het onderzoek bleek dat geen van de onderzochte websites volledig toegankelijk was. De meeste zorgverleners zijn nog onbekend met het begrip digitale toegankelijkheid. De kennis over digitale toegankelijkheid ontbreekt bij de meeste zorgverleners. En dat terwijl patiënten steeds zelfredzamer moeten zijn met het oog op E-health, het elektronisch patiëntendossier en het zelfstandig online zorgafspraken maken.

Online obstakels

In de praktijk komen patiënten met een functiebeperking namelijk tal van obstakels tegen. Zo zijn websites die enkel met een muis kan worden bediend een grote drempel voor met name blinden en slechtzienden. Een ander struikelblok is de afwezigheid van ondertiteling bij video’s voor mensen met een auditieve beperking.

Recht op toegankelijke digitale overheid en maatschappij

overhandiging van het onderzoek rapport aan het ministerieDigitale toegankelijkheid is een belangrijke voorwaarde voor een inclusieve samenleving waarin iedereen, ook mensen met een beperking, mee kunnen doen. Accessibility en Bartiméus Sonneheerdt overhandigden de resultaten van het onderzoek op dinsdag 23 januari 2018 aan de secretaris-generaal van het ministerie van VWS, Erik Gerritsen.

Implementatieplan van de overheid

De Nederlandse overheid ondertekende in 2016 het VN−Verdrag voor de rechten van personen met een handicap. Vanuit de ’Wet gelijke behandeling op grond van handicap en chronische ziekte’ ligt er daarmee een verplichting om digitale informatie toegankelijk te maken. De overheid heeft inmiddels een implementatieplan geschreven met specifieke aandacht voor de toenemende digitalisering, ook in de zorg. Uit het onderzoek van Accessibility en Bartiméus blijkt dat er nog een wereld te winnen is op dat terrein.

Concrete tips en aanbevelingen

Zorgorganisaties krijgen van de initiatiefnemers van het onderzoek concrete tips en aanbevelingen waar zij direct mee aan de slag kunnen om hun digitale toegankelijkheid te verbeteren. Bijvoorbeeld om digitale toegankelijkheid als uitgangspunt mee te nemen bij de ontwikkeling van een online omgeving.

Bartiméus en toegankelijkheid

Bartiméus hecht waarde aan digitale toegankelijkheid en daarmee een inclusieve maatschappij. Bartiméus laat de website www.bartimeus.nl daarom jaarlijks toetsen door Stichting Accessibility. De site draagt het Nederlandse keurmerk voor toegankelijke, drempelvrije websites.
Een panel van mensen die slechtziend of blind zijn testen bovendien nieuwe functies op de website. Het panel bestaat onder andere uit een aantal leden van de Cliëntenraad Dienstverlening. Zo leveren we met elkaar een bijdrage aan een toegankelijke samenleving voor mensen met een visuele en/of bijkomende beperking.

Reacties op het onderzoek

Lees voor uitgebreide reacties op het onderzoek verder op de website van Stichting Accessibility.

Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:
“Websites van ziekenhuizen, huisartsen en fysiopraktijken moeten toegankelijk zijn voor iedereen.”

Dick Houtzager, lid van het College voor de Rechten van de Mens:
“Digitale toegankelijkheid is enorm belangrijk.”

Illya Soffer, directeur Ieder(in):
“Apps en websites moeten ook voor mensen met een visuele, auditieve en motorische beperking toegankelijk en eenvoudig te gebruiken zijn.”

Ankie van Rossum, bestuursvoorzitter van VieCuri Medisch Centrum:
“Het is belangrijk dat patiënten ook digitaal goed geholpen worden en de informatie kunnen vinden die ze zoeken.”

Aanvullende informatie

Gerelateerde informatie, nieuws en websites

Deel dit artikel op Social Media

Help mee en steun het werk van Link4All. Bedankt!