De Han Nakken Prijs 2016 is op 9 december uitgereikt aan Harriët Schoenmakers en Nadi de Vos-Dijkslag, beiden gedragsdeskundigen bij Link4All deelnemer Amerpoort. Ze geven met het winnende boek over jongeren met ernstige meervoudige beperkingen antwoorden op veel vragen waar ouders en begeleiders mee zitten. Download gratis het winnende boek.

Winnaar Han Nakkenprijs 2016:
‘Pubers laten van zich horen; over jongeren met ernstige meervoudige beperkingen’. Ook jongeren met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) komen in de puberteit. Ouders en begeleiders zitten met veel vragen. De wetenschap houdt zich vooralsnog niet bezig met het onderwerp en
zorgorganisaties hebben meestal geen beleid op dit gebied.

Boek omslag 'Pubers laten van zich horen' uit de serie 'Amerpoort Werkt'”Wij zijn enorm trots dat we met het boek Pubers laten van zich horen een prijs hebben gewonnen die speciaal voor de EVMB-doelgroep in het leven is geroepen. Met ons zijn heel veel mensen enthousiast over het onderwerp. We zijn nu nog meer gemotiveerd om hiermee aan de slag te blijven!” – Harriët Schoenmakers en Nadi de Vos-Dijkslag, Amerpoort

‘Pubers laten van zich horen’ biedt een eerste aanzet tot beantwoording van vele vragen op basis van verkennend onderzoek. Welke veranderingen vinden er plaats tijdens de puberteit van deze jongeren? Wat merken zij er zelf van? En hoe gaan ouders en professionals ermee om? In het boek komen thema’s
aan de orde als lichaam en seksualiteit, gedrag en emoties.

Amerpoort Werkt
Dit derde boek in de serie ‘Amerpoort Werkt’ is geschreven door Harriët Schoenmakers en Nadi de Vos-Dijkslag, twee gedragskundigen van Amerpoort die veel met EMB-pubers werken. Zij onderzochten hoe het zit met puberteit bij deze doelgroep.

Ouders en begeleiders hebben veel vragen. Welke veranderingen vinden er plaats tijdens de puberteit? Wat merken de jongeren er zelf van? En hoe gaan ouders en professionals ermee om? In het boek komen thema’s aan de orde als lichaam en seksualiteit, gedrag en emoties.

Het ontwikkelen en delen van kennis en expertise én dit te vertalen naar onze dagelijkse praktijk, is een van onze speerpunten. De Han Nakkenprijs is een extra stimulans om hiermee door te gaan. – Jan Willem Schuurman, Amerpoort

Aan het winnende boek ligt een verkennend praktijkonderzoek ten grondslag, dat in 2013 van start ging. De centrale vraag was: Welke veranderingen in de levensloop vinden er plaats tijdens de puberteit van een jongere met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen, zoals die worden opgemerkt door ouders of professionals?

De conclusie van het onderzoek is dat de puberteit ook voor pubers met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen een bijzondere levensfase is, deels vergelijkbaar met andere pubers, maar deels ook anders. Zij zijn op weg naar hun eigen volwassenheid en verdienen het dat de omgeving hen de kans biedt écht puber te zijn. De publicatie bevat, onder andere, helder beschreven voorbeelden, geeft informatie over de lichamelijke ontwikkeling en gedragsveranderingen, en daagt uit tot het ontwikkelen van een eigen visie. Elk hoofdstuk sluit af met enkele stellingen die de verschillende betrokkenen uitnodigen om met elkaar in gesprek te gaan.

Jan Willem Schuurman, directeur Expertisecentrum Amerpoort: ”We zijn blij verrast dat de publicatie Pubers laten van zich horen deze bijzondere prijs wint. Het ontwikkelen en delen van kennis en expertise én dit te vertalen naar onze dagelijkse praktijk, is een van onze speerpunten. De Han Nakkenprijs is een extra stimulans om hiermee door te gaan. Zodat we ons blijven ontwikkelen in de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking.”

Download gratis het prijswinnende boek via de website van Amerpoort.

Han Nakkenprijs – Rijksuniversiteit Groningen
De Han Nakkenprijs bestaat uit een wetenschappelijke en een praktijkprijs en wordt iedere twee jaar toegekend door het ‘Research Centre on Profound and Multiple Disabilities’ van de ‘Rijksuniversiteit Groningen’, in samenwerking met de Stichting OOO. De prijs wordt toegekend aan de beste wetenschappelijke prestatie en de opmerkelijkste praktijkprestatie op het gebied van personen met Zeer Ernstige Verstandelijke en Meervoudige Beperkingen (ZEVMB).

Meer informatie: