Volgens Prinsenstichting moet iedereen kunnen deelnemen aan de digitale maatschappij. Dat geldt natuurlijk ook voor mensen met een verstandelijke beperking. Speciaal voor deze groep cliënten maakt Prinsenstichting gebruik van het Link4All platform ‘Ikbenonline.com’. Sinds de introductie is in korte tijd het aantal tevreden gebruikers snel gestegen. 

Ikbenonline‘ is een online platform waar cliënten van Link4all deelnemer Prinsenstichting op een overzichtelijke en veilige manier kennis kunnen maken met de mogelijkheden van het internet. Het platform is inmiddels op verschillende locaties geïntroduceerd en de reacties van cliënten zijn zeer positief! Iedere cliënt kan het programma naar eigen wens invullen en optimaal gebruiken naar eigen behoefte.

logo Prinsenstichting - Een zorg minder“Favoriete muziek en favoriete websites kunnen per cliënt worden ingesteld binnen het persoonlijke account. Zo is alles wat de cliënt leuk vindt weer makkelijk terug te vinden. Ook het sociale contact met mede cliënten, begeleiders en/of verwanten speelt een grote rol. Berichten en kaarten versturen is een populaire functie en zorgt ervoor dat ‘Ikbenonline’ op een positieve manier bijdraagt aan het vergroten van het sociale netwerk van cliënten”, aldus Rene Klaver – Projectcoördinator Cliënten Internet.

‘Ikbenonline’ past binnen de doelstelling van Prinsenstichting om mensen met een verstandelijke beperking te ondersteunen een zo normaal mogelijk leven te leiden. De digitale wereld maakt hier een integraal onderdeel van uit waar niemand van mag worden buitengesloten. Het veilige en betrouwbare Link4All platform ‘Ikbenonline’ voorziet bij Prinsenstichting in de behoefte van een laagdrempelige toegang tot het internet voor mensen met een verstandelijke beperking.

Meer informatie