Padvinder: Startpagina / Over Link4All / ANBI informatie

ANBI informatie

Stichting Link4All is een Algemeen Nut Beogende Instelling

Stichting Link4All

Link4all is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Link4All ondersteunt mensen met een beperking bij deelname aan de digitale maatschappij.

Link4All is een stichting zonder winstoogmerk. Bestuursleden en vertegenwoordigers van de deelnemende zorgorganisaties ontvangen geen vergoedingen, vakantiegeld of tegemoetkoming in onkosten vanwege deelname aan reguliere activiteiten, projecten of programma’s van Stichting Link4All.

Oude Arnhemse Bovenweg 3, 3941 XM Doorn

  • Post: Postbus 1020, 3740 BA Baarn
  • Email:  info@link4all.nl
  • Internet: www.link4all.nl
  • KvK: 54014476
  • Bank: NL05 ABNA 06289 98716
  • Secretaris: Chris Frowein, +31 6 22991755 (gsm)

Bestuur en Activiteiten

De pagina Over Link4All bevat algemene informatie zoals de samenstelling van het bestuur, de namen van de bestuurders, de statutaire doelstellingen en de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan. Lees voor informatie over de activiteiten van Link4All ook de pagina Programma’s.

Jaarverslag en Beleidsplan

Het meest recente jaarverslag met financiële gegevens is te lezen en te downloaden (PDF).

Het meest recente beleidsplan is te lezen en te downloaden (PDF).

Help mee en steun het werk van Link4All met een gift of donatie. Bedankt!

Informatie aanvragen