Padvinder: Startpagina / Over Link4All

Over Link4All

Link4All deelt kennis over ‘Digitale Cliënt ICT’

Link4All maakt digitaal meedoen mogelijk voor mensen met verstandelijke en lichamelijke beperkingen. Omdat digitaal niet voor iedereen gewoon is…

Link4All bundelt krachten, inspireert en brengt digitale innovatie in versnelling bij zorgorganisaties.

Een beperking mag geen uitsluiting van de digitale maatschappij betekenen. Door deelname aan Link4All verbeteren zorgorganisaties sneller en voordeliger de eigen regie, zelfredzaamheid en digitale participatie van hun cliënten.

Link4All Organisatie

Stichting Link4All sinds 2010

Stichting Link4All heeft een dagelijks bestuur dat alle lopende activiteiten behartigt. Het voltallige bestuur van Link4All wordt gevormd door vertegenwoordigers van alle deelnemende zorgorganisaties.

Alle deelnemende zorgorganisaties hebben een gelijkwaardige stem in de strategie en het beleid van Link4All.

Het bestuur komt regelmatig bijeen voor overleg en besluitvorming. Vertegenwoordigers van de deelnemende zorgorganisaties komen bijeen in een klankbordgroep en adviseren het bestuur. De klankbordgroep en vertegenwoordigers van de deelnemende zorgorganisaties nemen op projectbasis deel aan Link4All programma’s en activiteiten.

Link4All Bestuur

Samenstelling van het bestuur

Het bestuur van Stichting Link4All komt regelmatig bij elkaar voor overleg en besluitvorming. De dagelijkse activiteiten worden behartigt door een kleiner dagelijks bestuur.

Het dagelijks bestuur neemt de lopende zaken waar rondom de organisatie en de programma’s van Link4All. Het dagelijks bestuur bestaat uit: Jopie Nooren, Ineke Huibregtsen en Chris Frowein.

Anja Winkelaar

Anja Winkelaar
linkedin

Jopie Nooren

Jopie Nooren
twitter | linkedin

Link4All logo zonder tekst

Hans Scholten
linkedin

Chris van der Blonk

Chris van der Blonk
linkedin

Chris Frowein

Chris Frowein
twitter | linkedin

Ineke Huibregtsen

Ineke Huibregtsen
twitter | linkedin

ANBI informatie

Informatie voor fondsen en donateurs

Stichting Link4All is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De activiteiten en programma’s van Link4All hebben geen winstoogmerk.

Bestuursleden en vertegenwoordigers van de deelnemende zorgorganisaties ontvangen geen vergoedingen, vakantiegeld of tegemoetkoming in onkosten vanwege deelname aan reguliere activiteiten, projecten of programma’s van Stichting Link4All.

Alle activititeiten van Link4All zijn gericht op het verbeteren van eigen regie, zelfredzaamheid en digitale participatie, van mensen met beperkingen.

Lees voor donaties aan Link4All de aanvullende ANBI informatie. Bedankt!