In september 2015 is Link4All deelnemer Middin gestart met een grootschalig project om 100 cliënten met verstandelijke beperkingen vertrouwd te laten maken met het gemak van digitale middelen. Hiertoe zijn 100 iPad’s uitgeleend voor een half jaar. Het project iPad-Bibliotheek heeft voor veel positieve reacties gezorgd van zowel cliënten als begeleiders.

Inmiddels zijn de resultaten van het project bekend en is er veel nuttige kennis en ervaring opgedaan. De meeste deelnemers zijn razend enthousiast geworden over de vele voordelen van de iPad. De 100 iPads zijn opnieuw uitgeleend aan 100 nieuwe cliënten. Er zijn aardig wat deelnemers die nu zelf een ipad hebben aangeschaft of er voor aan het sparen zijn.

“Onze cliënt is er super blij mee! Hij is 36 jaar en dankzij de IPad heeft hij voor het eerst kennis gemaakt met internet. Hij wil nu graag zelf zo een tablet aanschaffen. Echt een heel goed initiatief!”

Cliënten, begeleiders en ouders, vrienden en familie zijn door de voor geïnstalleerde toepassingen (apps) overtuigd geraakt van de vele praktische voordelen die een iPad kan bieden bij het verhogen van de zelfredzaamheid van mensen met beperkingen.

Wethouder Zorg de heer Karsten Klein reikt de eerste iPad uit aan mevrouw Ineke van de Zwan Maar liefst 100 cliënten van Middin kregen de gelegenheid om zelf te ontdekken wat een tablet voor hen kan betekenen. De feestelijke aftrap van het project werd bijgewoond door de Haagse Wethouder Zorg, Karsten Klein. Hij reikte de eerste iPad uit aan Ineke van de Zwan die gelijk via Facetime een live-verbinding maakte voor een gezellig praatje met haar broer. Daarna was er een bijzonder muzikaal optreden door Daniël Bakelaar, eveneens cliënt bij Middin, die muziek maakt met behulp van de iPad.

“Mijn cliënt Wilma is een enthousiast iPad gebruiker geworden. Via de iPad kan zij haar beeldhorloge invullen. Daarnaast gebruikt ze hem veel om haar contacten te onderhouden met de begeleiding. Voorheen was Wilma soms afwezig zonder vooraf af te zeggen, maar nu mailt ze netjes af als zij niet kan komen. Daarnaast gebruikt ze de iPad veel voor spelletjes en om dingen op te zoeken voor haar hobby. We vinden het zeker een top project!”

Cliënten mochten de iPad een half jaar uitproberen. Daarna zijn de iPads naar andere cliënten gegaan die ook de kans niet onbenut willen laten om het gemak van de iPad te leren. Bij het gebruik kregen cliënten ondersteuning van medewerkers van Middin. Er is ook een Facebookgroep ingericht waar cliënten en begeleiders onderling ervaringen en tips kunnen uitwisselen.

Middin vindt dat cliënten zoveel mogelijk mee moeten kunnen doen in de maatschappij. En dat geldt ook voor het gebruik van digitale middelen en het internet. Mensen met een beperking hebben op technologisch vlak vaak een achterstand, doordat deze middelen niet altijd voor de doelgroep beschikbaar zijn of omdat de verwachting is dat de bediening ervan moeilijk is. Door cliënten het zelf te laten ervaren, wil Middin mogelijke belemmeringen wegnemen.

Middin en de zorgsector ontwikkelen in rap tempo diverse technologische hulpmiddelen om de kansen om zelfstandig te functioneren te vergroten. Ze dragen bij aan de ondersteuning van de cliënt thuis, op school en op het werk.

“Door de inzet van tablets en smartphones wordt de maatschappelijke participatie van cliënten vergroot. De achterstand die cliënten hebben tot het gebruik maken van digitale middelen zoals social media, spelletjes, apps etc. wordt verkleind, ze raken er mee vertrouwd. En zij worden in staat gesteld meer regie over hun eigen leven uit te oefenen”. – Paulien van de Linde (iPad-Bibliotheek project Middin)

Meer informatie: