Link4All deelnemer Middin heeft een nieuwe app ontwikkeld. De app geeft seksuele voorlichting aan jongeren met een lichte verstandelijke beperking. Deze doelgroep is vaak niet goed voorgelicht en vindt het moeilijk om over seksualiteit te praten en toe te geven dat kennis hierover ontbreekt. Seksuele voorlichting speelt daarom een belangrijke rol in de ondersteuning door de begeleiding van Middin. De app is een mooie aanvulling op de persoonlijke voorlichting door de begeleider van Middin.

Enkele reacties van cliënten: “Ik dacht dat ik alles al wist maar ik ben toch nieuwe dingen tegengekomen”. En: “Nu kan ik eerst zelf de informatie opzoeken en dan later bespreken met mijn begeleider”.

Jongeren met een lichte verstandelijke beperking hebben vaak problemen met seksualiteit zoals seksueel misbruik, loverboyproblematiek, ongewenste zwangerschappen en geslachtsziekten.

Cliënten kunnen zelf gericht informatie opzoeken, ook wanneer de begeleider niet in de buurt is. Door duidelijke informatie, in woord, plaatjes en video’s, worden vragen over seksualiteit laagdrempelig beantwoord. De mogelijkheid om zelf gemakkelijk informatie te vinden, maakt de cliënt zelfredzamer. Enkele reacties van cliënten: “Ik dacht dat ik alles al wist maar ik ben toch nieuwe dingen tegengekomen”. En: “Nu kan ik eerst zelf de informatie opzoeken en dan later bespreken met mijn begeleider”.

De app ‘Lief en lijf’ is gratis te downloaden voor Android en Apple systemen.

Zie ook: Project Digitale App Lief en Lijf