Enige tijd geleden is de nationale campagne Nederland Onbeperkt van start gegaan. Door Prinsenstichting is dit landelijke initiatief voortvarend opgepakt met een succesvolle regionale aftrap in Purmerend. Ruim 60 cliënten, begeleiders en relaties waren aanwezig om hieraan mee te doen. Net als bij de landelijke aftrap, stelden zij de aan de genodigden en voorbijgangers de vraag: “Wat betekent voor u Nederland Onbeperkt?”.

‘Nederland Onbeperkt’
Met deze landelijke campagne geeft de gehandicaptensector mensen met een beperking een gezicht. De sector vraagt aandacht voor hun zorgen, belangen en rechten. En daarbij natuurlijk dat zij dezelfde kansen zouden moeten hebben op een baan, opleiding en woning als mensen zonder beperking!

Poster MichelleMichelle, John en Jorrit
De campagne Nederland onbeperkt wordt onder meer gedragen door posters die landelijk worden verspreid op goed zichtbare plaatsen.  Door deze posters worden mensen met een beperking extra zichtbaar gemaakt in de samenleving. Michelle, John en Jorrit van Prinsenstichting hebben elk een eigen poster voor de campagne laten maken.

Prinsenstichting
Mensen met een beperking in hun kracht zetten, is een continu proces. Link4All deelnemer Prinsenstichting ondersteunt op professionele wijze dit proces tijdens het dagelijks leven, zodat zij volwaardig kunnen participeren in de samenleving. Deze regionale aftrap is een van de vele manieren om hen meer zichtbaar te maken.

Volwaardig participeren
Bij de aftrap van de regionale campagne op 8 juni jl. was het daarom ook belangrijk dat verschillende ketenpartners vertegenwoordigd aanwezig waren, zoals het bedrijfsleven, woningbouwcorporaties, onderwijs en gemeenten. Gezamenlijk is duidelijk kenbaar gemaakt dat iedereen, wel of niet beperkt, volwaardig moet kunnen participeren binnen de samenleving met dezelfde kansen.

Meer informatie