Iedere donderdagmorgen komen negen redacteuren bijeen om een digitale luisterkrant samen te stellen. Ze verzamelen in het computerlokaal van het Elizabeth Kalishuis van Link4All deelnemer Visio.

Vorig jaar konden cliënten van Visio zich aanmelden voor deze nieuwe dagbestedingsactiviteit. Sinds die tijd zijn ze zes kranten en heel veel mooie ontwikkelingen verder. Het project is een groot succes geworden.

Creativiteit door enthousiasme
logo digiekrant visioTijdens de eerste bijeenkomst is vergaderd over de opzet en een naam van de luisterkrant. Al brainstormend werd het ‘digiEKrant’. De letters E en K bewust groot geschreven om te verwijzen naar de afkorting van het Elizabeth Kalishuis.

De redactie bedacht dat er ook een passend logo moest komen met een oor, een microfoon en een mond. De opdracht werd uitgevoerd en na een creatieve sessie en goede samenwerking verscheen een eigentijds en prachtig logo.

“Ruim anderhalf jaar mag ik deze groep ondersteunen en begeleiden. Het is een hechte redactie geworden met respect voor ieders (on)mogelijkheden. Voor mij staat niet zozeer het product/resultaat op de voorgrond, maar meer de ontwikkelingen. En die zijn er volop bij iedereen. Daar verbaas en verheug ik me nog iedere week over”.
Djoke van Marum, projectmanager en trainer W&D – Visio

Thema’s en leerdoelen
De digiEKrant bestaat voornamelijk uit geluidsopnames. Elke editie heeft een thema. In het eerste nummer werd er aandacht besteed aan het thema ‘dieren’. Vervolgens koos de redactie voor de thema’s: sport, vakantie, feest, hobby en muziek. Het volgende thema: ‘vrijheid’, wordt een echte uitdaging.

Elke deelnemer heeft een eigen taak in de samenstelling van de krant. Er komen veel verschillende leerdoelen voor de cliënten aan bod, o.a.:
• ideeën en onderwerpen bedenken
• leren brainstormen
• leren interviewen (wat zijn open en gesloten vragen?)
• een verhaal schrijven (waar moet je op letten?)
• mail verzenden om iemand uit te nodigen (wat is de juiste toon?)
• informatie opzoeken op internet
• fotograferen met de iPad
• een tekening maken in opdracht
• tekst inspreken
• de luisterkrant digitaal opnemen
• geluidsbestanden bewerken
• intro’s bijvoegen
• de luisterkrant online beschikbaar maken voor de luisteraars

Maar de redacteuren leren ook andere zaken zoals: samenwerken, naar elkaar luisteren, afspraken maken en nakomen, elkaar ondersteunen, verantwoording dragen voor elkaar en letten op de privacy van anderen.

Vaste rubrieken en creatieve uitspattingen
redactie digiekrant aan het werkIedere digiEKrant heeft een aantal vaste rubrieken: moppen, wist-je-datjes, gedichten, interviews, verhalen en muziek. Maar er is ook ruimte voor creatieve activiteiten zoals, een sportsalade verzinnen en maken, gezonde smoothies samenstellen, kaarten maken, muziekinstrumentjes maken, digiEKrant koekjes bakken en een geluidenspel in elkaar zetten.

CD en lancering
Van alle geluidsbestanden wordt een cd samengesteld. Dit wordt met veel zorg gedaan door de redactie. Daar komen een flink aantal technische hoogstandjes bij kijken. De lancering van een nieuwe cd is dan ook altijd een bijzonder feestje waard. De Huizer Courant volgt dit op de voet en maakt hier iedere keer melding van met een leuk artikel.

Voor iedereen
Behalve de luistereditie is er ook een bijzondere versie om alle mooie foto’s en tekeningen te bewonderen.

Luister online naar de digiEKrant
Ga naar: www.souncloud.com/digiekrant

Voor Link4All deelnemers: De digiEKrant is ook te beluisteren met een account op Link4All – Ikbenonline (extranet/elizabethkalishuis/digiekrant)

Meer informatie