Link4All werkgroep Serious Games is een onderzoek gestart en wil graag weten wat cliënten nodig hebben om een game te kunnen spelen. Wat maakt een game toegankelijk en goed te spelen voor cliënten?

Om duidelijk te krijgen wat er nodig is bij welke beperking om een spel te kunnen spelen wordt een matrix gemaakt. Hier is de verschillende kennis en expertise van de Link4All lezers voor nodig. Op deze manier ontstaat meer inzicht in hoe cliënten buitengesloten worden van games, en wat er nodig is om deze drempels weg te halen.

Help de werkgroep Serious Games en vul de enquête in.

Hoe moet deze matrix vorm krijgen? Wat moet er in staan om te zien voor wie een spel geschikt is. Hoe is de verdeling uit welke beperkingen of mogelijkheden je een keuze moet maken of iemand wel of niet een spel kan spelen?

Alvast bedankt voor jullie hulp!

Meer informatie:

Tot 20 augustus kan de enquête worden ingevuld.

enquête