Link4All deelnemers Koninklijke Visio en zorgorganisatie Middin bekrachtigen hun samenwerking met als doel laagdrempelige, toegankelijke en zichtbare ketenzorg te bieden aan mensen met een visuele beperking. Hiertoe ondertekenden voorzitter van de Raad van Bestuur M. de Bruine van Koninklijke Visio en voorzitter van de Raad van Bestuur, mevrouw G. van den Brink van Middin op maandag 21 september 2015 een samenwerkingsovereenkomst.

Bij mensen met een verstandelijke beperking komt het voor dat problemen met de visuele vermogens minder snel onderkend worden.

Een visuele beperking betekent niet per definitie afhankelijk zijn. Door het aanleren van vaardigheden en gebruik van andere zintuigen is er veel mogelijk. Visio ondersteunt en begeleidt slechtziende en blinde mensen bij dit soms moeilijke proces. Uitgangspunt is altijd een zo onafhankelijk en zelfstandig mogelijk leven.

Voor degene die na deze revalidatieperiode behoefte heeft aan een langdurige ondersteuning bij individuele zorg of het uitvoeren van activiteiten bieden Visio en Middin voor slechtziende en blinde mensen in de regio Zuidwest Nederland een breed zorgaanbod. Bij mensen met een verstandelijke beperking komt het voor dat problemen met de visuele vermogens minder snel onderkend worden.

Het leven met klachten is soms een gegeven voor deze mensen of het is lastig om de problemen onder woorden te brengen. Visio, kan door middel van proactief onderzoek, bij cliënten van Middin vaststellen of er sprake is van een visuele beperking. Als dit het geval is, geeft Visio advies over de zorg- en dienstverlening aan deze mensen. Samen kunnen de organisaties daardoor meer cliënten helpen.