Jethro Hardeman van Link4All deelnemer Amerpoort: “Ik wilde een intervisie groep creëren met mensen vanuit verschillende expertises, die met elkaar informatie wilden delen over de invloed van technologie in de zorg.”

Van idee tot gewoon doen!
14 augustus had ik een idee waar ik iets mee wilde doen. Ik wilde een intervisie groep creëren met mensen vanuit verschillende expertises die met elkaar informatie wilde delen over de invloed van technologie in de zorg. Binnen de instelling had ik al wel pogingen gedaan om mensen bij elkaar te krijgen, maar dit was weerbarstig. Mensen hebben er geen tijd voor binnen hun werk of willen niet in hun vrije tijd met hun werk bezig zijn. Een enigszins ontmoedigende conclusie waar ik aan begon te wennen. Maar toch bleef de wens om informeel met soortgenoten ervaringen uit te delen over technologie in de zorg. Ook had ik steeds meer de overtuiging dat echte innovatie maar zelden vanuit de eigen organisatie komt en dus des te vaker uit andere sectoren.

Wat ik erg bijzonder vond was de verscheidenheid die zich had ingeschreven voor de Kick-off bijeenkomst. Hulpverleners, patiënten, oud-bestuurders, managers, consultants hadden zich allemaal ingeschreven om buiten werktijd om hier aan mee te doen!

Right time, right place
Via een workshop kwam ik aanraking met www.partup.com. Dit is een startup die een nieuwe boodschap verkondigde: Werken met tijdelijke teams aan projecten die er voor jou toedoen! Ik werd geïnspireerd door de mogelijkheden die het me kon brengen. Immers kon ik nu met mijn idee 2 dingen testen:
• testen of er meer mensen zijn die dezelfde gedachten hadden.
• Of ik zonder bijkomende kosten een bijeenkomst kon organiseren met de mensen die mee wilden helpen.

Het bleek een succes!
Toen ik op 14 augustus mijn idee op Partup zette zag ik de volgende week dat er al 15 mensen waren die zich als supporters hadden aangemeld. Dit betekende dus dat er na een week al 15 mensen waren die mee wilde denken over de intervisie groep. Dit was voor mij een bevestiging dat ik blijkbaar een idee had waar meer mensen op zaten te wachten en ik dus mee door moest. Op de dag van de bijeenkomst waren er ruim 46 supporters aangemeld! Daarmee was mijn Innovisie de meest populaire Partup van hun platform.

De potentie was groter dan gedacht
In het begin schrok ik wel van de hoeveelheid supporters die zich aangemeld hadden, maar al gauw gaf het me een enorme boost dat dit dus mogelijk is als je het op een andere manier organiseert! Ook had deze groep veel meer potentie dan alleen maar het delen van ervaringen over technologie in de zorg.
Ik kwam tot een aantal conclusies:
1. Er zijn veel mensen die graag in hun vrije tijd meepraten over technologie in de zorg
2. deze mensen hebben met hun verschillende expertises de potentie om nieuwe ideeën te ontwikkelen.
3. Instellingen denken ook hard na over nieuwe zorgconcepten, en zoeken daarbij juist nu naar ideeën buiten de eigen organisatie grenzen.

Deze conclusies kon ik gebruiken om mijn Innovisie duurzaam te maken en daarmee innovatie in de zorg te versnellen.

Daarom breidde ik Innovisie uit met 3 stappen.
1. Vanuit ervaringen en ideeën kunnen we toewerken naar nieuwe zorgconcepten.
2. Nieuwe zorgconcepten kunnen uitgetest worden binnen een organisatie die dit wil adopteren/ experimenteren
3. Organisaties kunnen ook met gerichte vragen komen binnen Innovisie waarbij we het collectieve denkkracht vanuit verschillende expertises gebruiken om tot nieuwe oplossingen te komen.
4. Vanuit die zorgconcepten zou je hackatons kunnen organiseren waarbij het beste idee wint en dus door de organisatie geadopteerd wordt.

Een kwestie van samenwerken:
Maar alleen met supporters waren we er niet. Zo moest er een geschikte ruimte gevonden worden, wilde ik dat er gefilmd werd, en wilde ik ook dat instellingen zich aan gingen sluiten zodat goede ideeën geadopteerd kunnen worden met tijd, geld en lef! Hiervoor maakte ik activiteiten aan binnen de Partup die vrij snel al opgevuld werd. Zo mocht ik de ruimte gebruiken van het Permanent Future Lab bij Seats2meets in Utrecht. Ook had ik al vrij snel iemand die wilde filmen en 2 top dames die in mijn idee geloofde en graag mee wilde helpen met de Kick-off!

Wat ik heel bijzonder vond:
Wat ik erg bijzonder vond was de verscheidenheid die zich had ingeschreven voor de Kick-off bijeenkomst. Hulpverleners, patiënten, oud-bestuurders, managers, consultants hadden zich allemaal ingeschreven om buiten werktijd om hier aan mee te doen! We hebben zoveel verschillende expertises dat we in principe een nieuwe zorg start up kunnen opzetten die zorg anders gaat vormgeven.

En nu…… Verder!
De eerste bijeenkomst is geweest waarbij mensen het erg leuk vonden en inspirerend om mee te doen. Er zijn nog wel wat uitdagingen waar ik me nu over ga buigen met een brainstorm groepje.
1. Hoe gaan we voldoen aan de wens van deelnemers die enkel willen praten of willen doen? Hoe zorgen we dat dit circulair opgelost kan worden tijdens de volgende bijeenkomst.
2. Hoe prikkelen we instellingen/ organisaties om zich aan te sluiten om nieuwe zorgconcepten uit te proberen ofwel gerichte casussen in te brengen waar de Innovisie community mee aan de slag kan.
3. Hoe blijven we structureel zelfvoorzienend, zonder daarbij kosten te moeten maken.

Wensen
Ik zou medewerkers van Amerpoort graag willen inspireren om vaker buiten je kaders te zoeken naar kansen om het werk leuker en beter te maken voor jezelf en voor de cliënt! Daarbij zou ik het te gek vinden als medewerkers ofwel aansluiten bij Innovisie ofwel hun eigen Intervisie groep starten om elkaar weer te inspireren!

Meer informatie:
Jethro Hardeman
j.hardeman@amerpoort.nl