Binnenkort staat alweer de 4e Innovisie bijeenkomst gepland: meld je aan en denk mee over de vraag hoe digitale technologie de kwaliteit van leven kan verbeteren voor mensen met beperkingen. De Innovisie bijeenkomst is op 1 maart 2016 van 19.30 tot 22.00 uur in Permanent Future lab van Seats2Meet in Utrecht.

“Mensen met een verstandelijke beperking hebben het lastig in onze maatschappij. Sommige mensen zijn zodanig beperkt dat ze moeilijk verstaanbaar gedrag vertonen. dit uit zich vaak in zichzelf verwonden, anderen verwonderen, storende geluiden laten horen, en moeilijk door te dringen. Ik wil samen met jullie de uitdaging aangaan, om juist voor deze ingewikkelde doelgroep te brainstormen welke ‘technologische’ mogelijkheden we kunnen bedenken om de kwaliteit van leven te verbeteren!” – Jethro Hardeman

Link4All is supporter van Innovisie en juicht dit initiatief van Jethro Hardeman van Amerpoort van harte toe. Innovisie is een community met influencers die willen discussiëren over innovaties in de zorg, en welke invloed dit heeft op huidige zorgorganisaties.

“Wij geloven erin dat echt innovatie vaak buiten je eigen instelling plaatsvind, en dat je daarom die werelden met elkaar moet verbinden om tot nieuwe ideeën te komen”

Voor de vierde bijeenkomst staat de vraag op het programma hoe met behulp van technologie de kwaliteit van leven kan verbeteren voor mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag. Door middel van een brainstormsessie doorlopen we de problemen, vragen en ideeën totdat we een verzameling hebben aan goede ideeën, die we kunnen gaan toetsen in de praktijk. Meld je aan en/ of kom ook meedenken en helpen. Je bent van harte welkom.

Waar kan ik me voor de Brainstormsessie inschrijven?
Wil je meedoen met de brainstormsessie? Schrijf je dan nu in via deze link: Inschrijven

Wat is Innovisie?
Innovisie is een community van frisdenkers, dwarskijkers, en andere leuke, slimme mensen die kennis en ervaringen delen rondom het thema: technologie in de zorg. Daarbij willen we het liefste een divers publiek vanuit alle sectoren die informeel over dezelfde vraagstukken nadenken en ervaringen daarin willen delen.

Wat doen we binnen Innovisie?
Jethro Hardeman: “Ik heb nu 3 bijeenkomsten georganiseerd waarbij er snel een behoefte kwam om de denkkracht om te zetten in bepaalde richtingen. Hierbij hebben we een aantal richtingen gevormd die we op zouden willen:

  1. Innovisie: samen delen van kennis en ervaring rondom een thema
  2. Innovisie Go: initiatieven starten vanuit de Innovisie community
  3. Innovisie Denktank: Het beantwoorden van vraagstukken van instellingen.

Wat uniek is dat ik dit organiseer zonder dat er geld aan te pas komt. Ik maak gebruik van het platform Partup waarbij ik tijdelijke teams vorm om de volgende bijeenkomst te organiseren. Dit doen we geheel kosteloos en gebruikmakend van de deeleconomie.”

Meer informatie over Innovisie: Partup Innovisie