De succesvolle app Ik Boekje van Link4All deelnemer Pameijer is doorgedrongen tot de laatste 3 nominaties voor de Jenneke van Veen verbeterprijs 2015.

Het Ik Boekje van Pameijer is een app, waarin informatie wordt verzameld over de manier waarop een kind of jongere met een ernstig meervoudige beperking zich emotioneel uit. Doel is dat zorgverleners en verwanten de cliënt beter begrijpen, dat de cliënt zich beter begrepen voelt en wordt erkend in zijn emoties en wensen.

De winnaar van de Jenneke van Veen-Verbeterprijs 2015 wordt op woensdag 25 november bekendgemaakt tijdens een feestelijke bijeenkomst, waarvoor geïnteresseerden zich kunnen aanmelden. De prijs bestaat uit een kunstobject en een eervolle vermelding.

De Jenneke van Veen-Verbeterprijs heeft tot doel het succes van kwaliteitsverbeteringen in de langdurige zorg onder de aandacht te brengen. Verbeteringen vinden voortdurend plaats, onder meer in de vorm van innovatieve projecten en praktische aanpassingen. Om naar de prijs te kunnen meedingen, moesten projecten tot stand zijn gekomen in samenspraak met cliënten en professionals, en aantoonbaar ten goede komen aan de cliënten. Ook moeten andere organisaties in staat zijn om het goede voorbeeld te volgen.

De Jenneke van Veen-Verbeterprijs is een initiatief van VGN, Ieder(in), ActiZ en LOC Zeggenschap in zorg. Zij hebben de prijs opgedragen aan Jenneke van Veen tijdens haar afscheid als hoofdinspecteur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De prijs wordt afwisselend in de sector verpleging, verzorging en thuiszorg en de gehandicaptenzorg uitgereikt.

De jury bestaat uit voorzitter Jenneke van Veen, Conny Kooijman (directeur LFB), Martin Boekholdt (voorzitter stuurgroep Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg), Pieter Vos (voorzitter stuurgroep kwaliteitskader verpleging verzorging en thuiszorg) en Joke de Vries (hoofdinspecteur langdurige zorg IGZ).