Het behandelprogramma Hersenz dat mede ontwikkeld is door Link4All deelnemer Middin heeft de Herman Wijffels Innovatieprijs 2016 gewonnen. Het succesvolle behandelprogramma van Middin helpt mensen bij de gevolgen van hersenletsel door ziekte of ongeval en won de hoofdprijs in de categorie ‘Vitale gemeenschappen en Zorg’. Cliënten zijn zeer tevreden over de behandeling, blijkt uit de vele positieve reacties en recent onderzoek.

Prijsuitreiking aan drie Middin winnaars die een cheque krijgen van 20.000 euroDe specialisten van Middin kunnen Hersenz-behandelingen aanbieden in het hele werkgebied van de zorgorganisatie. Gertrude van den Brink, voorzitter raad van bestuur Middin, is trots op de erkenning en de prijs: “Uit onderzoek is gebleken dat Hersenz echt resultaten boekt voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel na de revalidatiefase. Het is fantastisch dat we door gezamenlijke inspanningen in staat zijn om mensen te ondersteunen om een zo goed mogelijk leven te leiden, zowel privé als in een werksituatie.”

“Hersenz is een voorbeeld van sociale innovatie. De reguliere zorg richt zich vooral op lichamelijk herstel van patiënten met niet-aangeboren hersenletsel. Om mensen in hun kracht te zetten is meer nodig. De multidisciplinaire aanpak van Hersenz blijkt uniek en effectief. Een mooi voorbeeld van investeren in vitaliteit”, aldus de jury.

Hersenz: winst voor cliënt, mantelzorger en maatschappij
In Nederland hebben 650.000 mensen dagelijks last van de gevolgen van hersenletsel door ziekte of ongeval. Door de behandeling van Hersenz leren mensen beter omgaan met de vaak ingrijpende gevolgen van hun hersenletsel. Veel mensen vallen na hun ziekenhuisopname of revalidatie in een gat. Eenmaal thuis moeten zij hun leven weer oppakken en ondervinden zij in volle omvang de gevolgen van het hersenletsel. Juist in deze fase biedt Hersenz gerichte behandeling, zodat mensen met hersenletsel uiteindelijk beter functioneren en minder zorg nodig hebben. Hersenz levert winst op voor de cliënt, diens naasten en de maatschappij: betere kwaliteit van leven voor directbetrokkenen en lagere kosten doordat duurdere zorg wordt voorkomen.

Onderzoek positief resultaat
Cliënten zijn zeer tevreden over de behandeling, blijkt uit recent onderzoek van Maastricht University. Zij geven de behandeling een 8,7. Na Hersenz zijn cliënten tevredener met hun participatie in het dagelijks leven, scoren beter op fysieke tests, hebben minder zorgvragen en laten een aanzienlijke verbetering zien op hun persoonlijke doelen. Mantelzorgers ervaren minder zorglast.

Over Hersenz
Hersenz wordt uitgevoerd door een landelijk netwerk. Middin en elf andere zorgorganisaties die zich specialiseren in niet-aangeboren hersenletsel hebben de handen ineen geslagen en een nieuw behandelprogramma opgezet.
Hersenz wordt gegeven door ervaren behandelaars op meer dan veertig locaties in Nederland. Mensen werken aan persoonlijke doelen en ze leren omgaan met de gevolgen van hun hersenletsel, zoals motorische beperkingen, vermoeidheid, geheugen- en concentratieproblemen en psychische problemen. Er is ook aandacht voor verliesverwerking. De twaalf zorgorganisaties die Hersenz hebben ontwikkeld en aanbieden, zijn gespecialiseerd in het begeleiden en behandelen van mensen met niet-aangeboren hersenletsel. De opzet van de behandeling is overal in Nederland hetzelfde.

Herman Wijffels Innovatieprijs
De Herman Wijffels Innovatieprijs stimuleert al vijftien jaar innovaties die bijdragen aan een duurzame toekomst. Met deze prijs geeft de Rabobank innovatieve ondernemers een duwtje in de rug om hun weg naar de markt te vinden. De prijzen zijn verdeeld over drie categorieën, Vitale gemeenschappen en Zorg, circulaire economie en Food & Agri.

Meer informatie