Maak kennis met LOT: Het ‘Lab Over Technologie’ project van Baalderborg Groep. Bij LOT draait alles om nieuwe producten waarmee ter bevordering van de regie en zelfredzaamheid van de cliënt. Want wie wil dat nou niet? Daarom staan in het laboratorium van LOT innovatieve producten centraal die het leven makkelijker maken. Volg LOT en lees verder over al haar mooie toekomstplannen.

LOT is een veelzijdig project van Link4All deelnemer Baalderborg Groep. LOT doet onderzoek, geeft advies en leent innovatieve producten uit die het dagelijks leven een beetje makkelijker kunnen maken voor mensen met een beperking. Op deze manier wil LOT de zelfredzaamheid verhogen van de cliënten van Baalderborg Groep zodat deze langer de regie over hun leven in eigen hand kunnen houden.

“De cliënten van Baalderborg Groep leren nieuwe vaardigheden waardoor ze zo lang mogelijk zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven. Dat vindt LOT een grote winst. Voor iedereen!”
– Kim Runhaar, Project Manager Client Technology & E-Health, Baalderborg Groep

LOT doet onderzoek
In het laboratorium van LOT doen cliënten, begeleiders en verzorgers onderzoek van nieuwe producten, waaronder ook digitale toepassingen. Hierbij wordt vooral gekeken naar het praktische nut voor mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking en ouderen.

Voor elke doelgroep zijn er producten die toegankelijk zijn. Zo zijn er test gedaan met een robot zeehond (Paro) voor de doelgroep EMB, worden GPS systemen ingezet voor zowel mensen met een verstandelijke beperking als ouderen en gebruikt de doelgroep licht verstandelijk beperkten apps op de Ipad om zo zelfstandig mogelijk te blijven.

Naast dat er voor elke doelgroep wel een product is te bedenken die kan bijdragen aan zelfstandigheid of eigen regie, zijn er ook producten in verschillende prijsklassen. Van sta op bedden van een bepaalde leverancier tot een systeem die je helpt zoeken naar je sleutel wat je bij de Action kan komen voor 5 euro.

LOT geeft advies
Alternatief logo van LOT met onderschrift lab over technologie
Er is al veel kennis en praktische ervaringen verzameld. Hierover adviseert LOT de cliënten van Baalderborg Groep. Om zoveel mogelijk mensen te laten profiteren worden ook veel adviezen gedeeld via Facebook en YouTube. Vooral de korte filmpjes op YouTube zijn erg populair. Hierin worden producten gedemonstreerd zodat meteen duidelijk te zien is welk nut ze kunnen dienen, of niet!

LOT waakt er voor dat technologie de cliënten volgt, en niet andersom! Innovaties zijn daarom nooit leidend, maar altijd volgend op en de behoefte van de mensen. Daarom is de inzet van technologie voor LOT ‘slechts’ een middel en geen doel. Alle producten die door LOT worden getest moeten waarde toe te voegen aan de leefomstandigheden van de cliënten van Baalderborg Groep.

LOT leent producten uit
Naast het verkrijgen van deskundig advies is het ook mogelijk om de door LOT geteste producten een tijdje te lenen. Op die manier kunnen nieuwe producten eerst zelf worden uitgeprobeerd in de eigen leefomgeving. De cliënt kan zo zelf ervaren of het product van waarde is of niet en of hij of zij over wil gaan tot aanschaf.

LOT heeft mooie dromen
De eerste stappen van LOT zijn inmiddels veelbelovend te noemen. Maar LOT heeft nog veel mooie dromen. LOT onderzoekt momenteel of LOT’s huis (‘Langer Onafhankelijk Thuis’) waarde kan leveren voor mensen met een beperking met betrekking tot wonen. Hoe kan je dankzij je huis en spullen in je huis zo lang mogelijk onafhankelijk blijven, ook als je intramuraal woont.

LOT zoekt partners
Help mee en werk samen met diverse organisaties uit heel Nederland aan verbeteringen voor een langer zelfstandig leven en werken voor iedereen. LOT stelt  zich graag voor aan behulpzame partners. Neem contact op met LOT en draag een steentje bij.

Meer informatie