Voor mensen met een licht verstandelijke beperking is de verwerking van het verlies van een dierbare vaak een zeer aangrijpende gebeurtenis. Het rouwproces vraagt veel extra aandacht van de begeleiding. Speciaal voor lastige situaties als deze is door Amerpoort veel kennis en ervaring gebundeld in een app voor smartphone of tablet. De digitale rouwkoffer veel hulpbronnen en kan door iedereen gratis gedownload worden.

De digitale rouwkoffer kan iedereen van nut zijn maar is in de eerste plaats bedoeld voor begeleiders van cliënten met een licht verstandelijke beperking. De app biedt mogelijkheden om cliënt bij te staan als deze te maken heeft met een vorm van rouw en verlies. De digitale rouwkoffer is ontwikkeld door Link4All deelnemer Amerpoort en is mede mogelijk gemaakt door Klein Geluk.

Verlies en rouw vraagt veel aandacht
Omgaan met verlies en rouw is heel persoonlijk. Dat geldt zowel voor de cliënt als voor de begeleider. Naast de aangrijpende gesprekken met de cliënt zijn vaak ook specifieke zorgtaken nodig bij de verwerking van rouw en de omgang met verlies. Meestal vraagt ook de omgeving zoals familieleden en groepsgenoten extra aandacht.

Screenshot app digitale rouwkoffer waarbij een boekomslag en een introtekst te lezen isOok deze vorm van zorg is vaak van groot belangrijk. De verantwoording die dit alles met zich meebrengt is voor begeleiders niet gering. Hierbij kan De digitale rouwkoffer helpen. De koffer zit vol met kennis, ervaring, materialen en voorbeelden van creatieve communicatievormen.

De begeleiding van rouw moet worden aangepast op het niveau en de communicatiewijze van de cliënt. Het kan voor cliënten helpend zijn te werken met concrete beelden, tastbare materialen en creatieve begeleidingsvormen.

 

Duidelijk overzicht
De Digitale Rouwkoffer biedt een overzicht van boeken, verhalen, activiteiten, muziek en spellen die de cliënt kunnen helpen bij het verwerken van verlies. Rouw is er niet alleen na overlijden, maar net zo goed na andere verliezen: verlies van je gezondheid, van je woon- of werkplek, van een toekomstdroom of noem maar op. In deze app kan per rouwthema worden bekeken welke middelen er bestaan en waar deze materialen te vinden zijn.

Persoonlijke selectie
Als begeleider kun je een selectie maken door deze in de digitale rouwkoffer te plaatsen. Deze verzameling aan materialen kan je helpen om met rouw en verlies van een cliënt om te gaan. In de app zijn de volgende thema’s te vinden:

  • Rouwverwerking bij overlijden
  • Verlies lichamelijke functies
  • Verlies werk
  • Verlies woning
  • Levensverhaal/ ouder worden
  • Verlies toekomstdroom
  • Misbruik & huiselijk geweld
  • Afscheid nemen

Per thema zijn er verschillende materialen te vinden zoals boeken, verhalen, spellen, activiteiten en muziek.

Disclaimer
Verlies is natuurlijk altijd heel persoonlijk. De digitale rouwkoffer is geen vervanging voor persoonlijk aandacht en tijd die de cliënt het allermeeste nodig heeft. Het is bedoeld als extra hulpmiddel om het rouwverwerkingsproces te ondersteunen.

Meer informatie: