Link4All deelnemer Pameijer bestaat alweer 90 jaar. Gefeliciteerd! Zo’n prachtige mijlpaal moet natuurlijk worden gevierd. Daarvoor heeft Pameijer een inspirerend jubileumcongres georganiseerd. Diverse prikkelende sprekers zullen aan de hand van innovatieve praktijkvoorbeelden, scherpe discussies en creatieve sessies samen met u vooruit kijken en belangrijke thema’s bespreken waar iedereen in de zorg mee te maken krijgt. Meer nieuws volgt maar noteer alvast de datum: 10 juni 2016.

Het is dit jaar precies 90 jaar geleden dat de psychiater Jacobus Hendrik Pameijer in 1926 de ‘Rotterdamsche Vereeniging ter Behartiging van de Maatschappelijke Belangen van Zenuw- en Zielszieken’ stichtte. Zijn ideeën over de rol en positie van mensen met een kwetsbaarheid in onze maatschappij zijn nog steeds de basis voor het werk van Pameijer: een samenleving waarin iedereen ertoe doet.

Pameijer bestaat 90 jaar! Tijd om vooruit te kijken: Hoe zal de toekomst in de zorg er uit zien? Er staan grote veranderingen op stapel in de zorg die alle betrokken dwingen om anders naar zorgorganisaties te kijken. Maar hoe? En wat vraagt bijvoorbeeld cliëntgericht werken? Hoe komen we van medezeggenschap tot zeggenschap? Hoe werken we samen voor de beste zorg en ondersteuning? En hoe leveren maatwerk? Dit alles en nog veel meer zal op een boeiende wijze tijdens het jubileumcongres aan de orde komen. Maar het is natuurlijk ook feest. Dus voor taart en muziek zal uiteraard ook worden gezorgd.

Iedereen die de missie van Pameijer een warm hart toedraagt is welkom.

Hou deze website in de gaten voor meer details en aanmelden. Maar noteer alvast dat het congres zal plaatsvinden in Rotterdam in Concert- Congresgebouw De Doelen op vrijdag 10 juni 2016 van 9.00 tot 17.00 uur.