De digitalisering van de maatschappij is een razend tempo terecht gekomen. Voor velen gaat de moderne manier van reizen, bankieren, winkelen of contact onderhouden gewoon te snel. De vele ontwikkelingen zijn voor veel mensen niet meer goed bij te houden. Dit geldt natuurlijk ook voor iedereen met een licht verstandelijke beperking. Maar ook voor de vele mensen met een eenvoudige lees- of schrijfbeperking. Naar schatting betreft het 2,5 miljoen mensen in Nederland. Hoe kan het simpeler en veiliger?

Met deze vraag is door de Tweetfabriek een denktank sessie georganiseerd. Op uitnodiging van Sonja Heijmans en Ingeborg van der Molen zijn een twintigtal experts en praktijkdeskundigen uit de zorg, ict, e-health en sociale media bij elkaar gekomen. Bij de genodigden was ook Rob Winkel van Link4All deelnemer Amerpoort om mee te denken over innovatieve oplossingen en creatieve antwoorden op de vraag hoe het internet simpeler en veiliger kan voor mensen met een beperking.

Gratis whitepaper met aanbevelingen
De opbrengst van deze Denktank sessie is samengevat in een gratis te downloaden whitepaper.  In het eerste hoofdstuk is aandacht voor digitalisering en wat daar niet werkt. Het tweede hoofdstuk gaat in op de zorgomgeving van de jongeren, gevolgd door aanbevelingen om jongeren te ondersteunen in de digitale samenleving en hen meer mediawijs te maken. In de bijlagen treft u vervolgens good practices, bestaande hulpbronnen en de lijst van deelnemers aan de Denktank aan.

Het whitepaper is bedoeld voor bestuurders van zorginstellingen, zorgmedewerkers en mantelzorgers van jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB). Deze groep jongeren leeft in woongroepen, zelfstandig met of zonder begeleiding. Ze hebben allemaal te maken met de wereld om hen heen. Ze doen boodschappen, bezoeken vrienden, gaan uit, reizen: ze doen mee! En dat is ook de bedoeling.

Het whitepaper gaat in op de toenemende digitalisering en de gevolgen hiervan voor LVB-jongeren. Lukt het hen om te blijven reizen met de OV-chipkaart, digitaal te bankieren, contact te onderhouden met vrienden via Facebook? En als dat al lukt, hoe voorkom je dat ze te maken krijgen met digitaal pesten, en digitale oplichters?

Lees verder in het gratis te downloaden whitepaper, samengesteld door Sonja Heijkamp, Ingeborg van der Molen, José van Berkum en Leon Chevalking. Download de whitepaper op de website van de Tweetfabriek.

Meer informatie: