Gezonde leefstijl gaat niet alleen over bewegen en eten, maar kan bijvoorbeeld ook gaan over slapen. Uit onderzoek blijkt dat er bij 67% van de mensen met een verstandelijke beperking sprake is van een slaapprobleem (onder andere Lagrain, 1998). Slaapproblemen kunnen bijvoorbeeld invloed hebben op hoe iemand overdag functioneert en dus ook een mogelijk verband hebben met probleemgedrag. Om beter zicht te krijgen op hoe iemands slaappatroon is, kan de Fitbit Activity Tracker gebruikt worden. De Fitbit is een soort horloge dat onder andere het slaap- en waakritme registreert en ook de mate van beweging op een dag inzichtelijk maakt.

Aan de hand van de uitkomsten van de pilot wordt onderzocht op welke manier de Fitbit Activity Tracker een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van slaapproblemen en de specifieke gevolgen daarvan voor mensen met een verstandelijke beperking.

Inzicht krijgen in bijvoorbeeld een verstoord slaappatroon, kan een eerste stap zijn om dit te optimaliseren en om gericht te (be)handelen. Op een makkelijke en gebruiksvriendelijke manier kunnen er door middel van de Fitbit gegevens verzameld worden om vervolgens zo nodig samen met de cliënt en zijn omgeving een plan te maken. Bij de pilot van de Fitbit is een arts, gedragskundige, bewegingsagoog, projectleider Clienttechnologie en het Team Nachtzorg betrokken.

Om de bruikbaarheid van de Fitbit Activity Tracker te onderzoeken is Link4All deelnemer Baalderborg Groep een pilot gestart die inmiddels in volle gang is. In maart 2016 worden de eerste resultaten verwacht. Aan de hand van de uitkomsten van de pilot wordt onderzocht op welke manier de Fitbit Activity Tracker een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van slaapproblemen en de specifieke gevolgen daarvan voor mensen met een verstandelijke beperking.

Baalderborg Groep heeft het streven om in de komende periode nieuwe pilots te starten, om bewegen en gezondheid met behulp van verschillende technologieën voor iedereen aantrekkelijk en bereikbaar te maken.