Pameijer

Bij Pameijer vinden we dat mensen met een beperking recht hebben op ondersteuning zodat ze hun plek in de samenleving vinden. Zo dragen we eraan bij dat iedereen ertoe doet. Deze ideeën en doelen noemen we visie en missie. Ze zijn de rode draad in ons werk.

Mensen met een stoornis of beperking zijn vaak kwetsbaar in de samenleving. Bij Pameijer vinden we dat zij daarom recht hebben op ondersteuning, zodat zij als volwaardig persoon in én met de samenleving kunnen leven. Dat betekent dat:

  • Zij zélf de regie over hun leven hebben.
  • Hun persoonlijk netwerk actief bij hun leven betrokken is.
  • Zij de kwaliteit van hun leven als zo goed mogelijk ervaren.

Bij Pameijer betrekken we de samenleving bij het ondersteunen van cliënten en groepen cliënten. En op onze beurt bieden we de samenleving ook onze inzet, als we met onze expertise meerwaarde kunnen bieden bij sociale vraagstukken.

Pameijer ondersteunt mensen bij het versterken van hun eigen kracht en het omgaan met belemmeringen. Hierbij betrekken we hun naasten, vrijwilligers en de lokale omgeving. We stimuleren dat mensen zich inzetten voor anderen, zodra zij dat kunnen. Zo dragen we bij aan een samenleving waar iedereen ertoe doet.

logo Pameijer - Dichterbij

Contact

Contactpersoon Link4All: Margareth Basart
Email: margareth.basart@pameijer.nl
Website: www.pameijer.nl
Telefoon: 010 – 271 0000

Link4All is een actief samenwerkingsverband tussen deze zorgorganisaties

logo Amerpoort

logo Baalderborggroep - Leef je leven

logo Bartimeus

logo EsDeGe-Reigersdaal

logo Middin

logo Pameijer - Dichterbij

logo Prinsenstichting - Een zorg minder

logo Tragel

logo Visio

Logo Link4All