Over Link4All

Link4All ondersteunt mensen met een beperking bij deelname aan de digitale maatschappij. Door intensief kennis te delen werken de bij Link4All aangesloten zorgorganisaties samen aan innovatieve én betrouwbare digitale oplossingen voor hun clënten. Want een beperking mag geen uitsluiting van de digitale maatschappij betekenen.

Mede onder de druk van de financiering van de zorg vindt Link4All het logisch om de handen in één te slaan, schaalvoordelen te creëren en samen voor onze cliënten digitale toepassingen te ontwikkelen, en zo mogelijk te exploiteren.

Link4All bundelt krachten, inspireert en brengt innovatie in een versnelling bij zorgorganisaties.

Link4All Secretariaat

Postbus 1020
3740 BA Baarn

Email: info@link4all.nl
contactformulier

Link4All Uitgangspunten

 • Mensen met een beperking zijn volledig lid van onze maatschappij
 • Participatie aan de samenleving is een kernwaarde voor een menswaardig bestaan
 • De maatschappij erkent het recht op toegankelijkheid
 • Eerst kijken naar mogelijkheden, daarna pas naar beperkingen

Link4All Waarden

 • Innovatief in digitale toepassingen
 • Samenwerken en verbinden
 • Delen van kennis en ervaringen
 • Bevorderen zelfstandigheid

Daarom heeft iedereen recht op

 • Volwaardige deelname aan de digitale maatschappij
 • Op mogelijkheden afgestemde begeleiding en ondersteuning
 • Een op de zorgvraag afgestemd zorgaanbod, waarbij iedereen zo veel mogelijk de eigen regie houdt

Link4All Bestuur

Link4All heeft een dagelijks bestuur dat alle lopende activiteiten behartigt. Het voltallige bestuur van Link4All wordt gevormd door vertegenwoordigers van de aangesloten zorgorganisaties.

Alle aangesloten zorgorganisatie hebben een stem in het beleid van Link4All. Het bestuur komt regelmatig bijeen voor overleg en strategische besluitvorming.

Chris Frowein

Chris Frowein
twitter | linkedin
Secretaris/Penningmeester

Anja Winkelaar

Anja Winkelaar
linkedin

Jopie Nooren

Jopie Nooren
twitter | linkedin
Voorzitter

Chris van der Blonk

Chris van der Blonk
linkedin

Ineke Huibregtsen

Ineke Huibregtsen
twitter | linkedin

Christ Horst

Chris Horst
linkedin

Link4All Programma’s

Op 1 oktober 2011 is Stichting Link4All opgericht om gezamenlijk Digitale Cliënten ICT verder uit te bouwen.

De gezamenlijkheid onderstreept het onderling uitwisselen van ervaringen en kennis op dit gebied en tevens gezamenlijk investeren teneinde de kosten voor Digitale Cliënten ICT laag te kunnen houden met behoud van eigen identiteit.

Link4All Projecten

Inmiddels lopen binnen Link4All meerdere projecten. Zo is er een project voor de ontwikkeling en implementatie van een zeer toegankelijk landelijk communitynetwerk voor clienten, gebaseerd op het platform van St. Ookjij.nl, met diverse applicatie (o.a. E-learning, Cliëntenintranet, Enquetemodule, Digitaal Levensboek, etc.).

Daarnaast is er een project dat de mogelijkheden van een Mobility Coach onderzoekt, waarbij de zelfstandigheid van cliënten wordt vergroot middels een mobiele telefoon met specifieke applicaties en een project Workshops voor ondersteuning van medewerkers bij implementatie van ICT in het primaire zorgproces.

Alle projecten hebben tot doel informatie toegankelijk te maken voor mensen met een beperking en zowel de clienten als de zorginstelling te ondersteunen bij het bevorderen van de zelfstandigheid en eigen regie over eigen leven van mensen met een beperking.

Het is de ambitie van Stichting Link4All om dit jaar nog een aantal gemeenschappelijke projecten te starten. Te denken valt aan gemeenschappelijk ontwikkelen van lesmateriaal, w.o. een module Middelengebruik voor de E-learningomgeving en een pilotproject met Serious Games voor mensen met een beperking.

Logo Link4All