Over Link4All

Link4All ondersteunt mensen met een beperking bij deelname aan de digitale maatschappij. Door intensief kennis te delen werken de bij Link4All aangesloten zorgorganisaties samen aan innovatieve én betrouwbare digitale oplossingen voor hun clënten. Want een beperking mag geen uitsluiting van de digitale maatschappij betekenen.

Link4all bundelt krachten, inspireert en brengt innovatie in een versnelling bij zorgorganisaties.

Link4All Waarden

  • Innovatief in digitale toepassingen
  • Samenwerken en verbinden
  • Delen van kennis en ervaringen
  • Bevorderen zelfstandigheid

Link4All Visie

Mede onder de druk van de financiering van de zorg is het logisch om de handen in één te slaan, schaalvoordelen te creëren en samen voor onze cliënten digitale toepassingen te ontwikkelen, en zo mogelijk te exploiteren.

Link4All zoekt zorgorganisaties die onze kennis en ervaring willen benutten. We werken actief samen aan de ontwikkeling van innovatieve en betrouwbare digitale toepassingen.

link4all programma’s bekijken

Link4All Bestuur

Link4All heeft een dagelijks bestuur dat alle lopende activiteiten behartigt. Het voltallige bestuur van Link4All wordt gevormd door vertegenwoordigers van de aangesloten zorgorganisaties.

Alle aangesloten zorgorganisatie hebben een stem in het beleid van Link4All. Het bestuur komt regelmatig bijeen voor overleg en strategische besluitvorming.

Chris Frowein

Chris Frowein
twitter | linkedin
Secretaris/Penningmeester

Anja Winkelaar

Anja Winkelaar
linkedin

Jopie Nooren

Jopie Nooren
twitter | linkedin
Voorzitter

Chris van der Blonk

Chris van der Blonk
linkedin

Nettie de Jong

Nettie de Jong
linkedin

Jan Alblas

Jan Alblas
twitter | linkedin

Ineke Huibregtsen

Ineke Huibregtsen
twitter | linkedin

Guus Bannenberg

Guus Bannenberg
twitter | linkedin

Christ Horst

Chris Horst
linkedin

Link4All Programma’s

Op 1 oktober 2011 is Stichting Link4All opgericht om gezamenlijk Digitale Cliënten ICT verder uit te bouwen.

De gezamenlijkheid onderstreept het onderling uitwisselen van ervaringen en kennis op dit gebied en tevens gezamenlijk investeren teneinde de kosten voor Digitale Cliënten ICT laag te kunnen houden met behoud van eigen identiteit. Begin 2015 participeren 10 zorginstellingen in Stichting Link4All.

Link4All Projecten

Inmiddels lopen binnen Link4All meerdere projecten. Zo is er een project voor de ontwikkeling en implementatie van een zeer toegankelijk landelijk communitynetwerk voor clienten, gebaseerd op het platform van St. Ookjij.nl, met diverse applicatie (o.a. E-learning, Cliëntenintranet, Enquetemodule, Digitaal Levensboek, etc.).

Daarnaast is er een project dat de mogelijkheden van een Mobility Coach onderzoekt, waarbij de zelfstandigheid van cliënten wordt vergroot middels een mobiele telefoon met specifieke applicaties en een project Workshops voor ondersteuning van medewerkers bij implementatie van ICT in het primaire zorgproces.

Alle projecten hebben tot doel informatie toegankelijk te maken voor mensen met een beperking en zowel de clienten als de zorginstelling te ondersteunen bij het bevorderen van de zelfstandigheid en eigen regie over eigen leven van mensen met een beperking.

Het is de ambitie van Stichting Link4All om dit jaar nog een aantal gemeenschappelijke projecten te starten. Te denken valt aan gemeenschappelijk ontwikkelen van lesmateriaal, w.o. een module Middelengebruik voor de E-learningomgeving en een pilotproject met Serious Games voor mensen met een beperking.

Link4All zoekt zorgorganisaties die onze kennis en ervaring willen benutten. We werken actief samen aan de ontwikkeling van innovatieve en betrouwbare digitale toepassingen.

link4all programma’s bekijken

Logo Link4All