Middin

Midden in de wijk, midden in de samenleving. Omringd door de mensen die de cliënt belangrijk vindt. Dat is waar Middin voor staat.

Wij willen dat iedereen mee kan doen. Ongeacht beperking of leeftijd. Bij ons kiest de cliënt zelf hoe hij wil leven. Kan hij de dingen doen die bij hem passen. Waar nodig helpen wij. Want samen durven en doen is samen leven.

Middin is werkzaam in de provincie Zuid-Holland. Iedere dag zetten wij ons in voor ruim 4.000 cliënten. Mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel en ouderen.

Middin geeft ondersteuning en zorg op woonlocaties, aan huis, in activiteitencentra en in wijken/buurten. In onze werkwijze zoeken we voortdurend naar mogelijkheden. Zodat we altijd een passend antwoord vinden op specifieke vragen.

logo Middin

Contact

Contactpersoon Link4All: Jan Verheij
Email: j.verheij@middin.nl
Website: www.middin.nl
Telefoon: 070 – 372 1231

Link4All is een actief samenwerkingsverband tussen deze zorgorganisaties

logo Amerpoort

logo Baalderborggroep - Leef je leven

logo Bartimeus

logo EsDeGe-Reigersdaal

logo Middin

logo Pameijer - Dichterbij

logo Prinsenstichting - Een zorg minder

logo Tragel

logo Visio

Logo Link4All