Esdégé-Reigersdaal

In de visie van Esdégé-Reigersdaal zijn alle mensen zijn gelijkwaardig, elk mens is uniek.

Daarom heeft iedereen recht op:

 • respect
 • ontplooiing
 • een volwaardige plaats in de samenleving
 • andere mensen om zich heen
 • het maken van keuzes bij het inrichten van het eigen leven

Dit betekent dat wij:

 • het individu respecteren
 • inspelen op de mogelijkheden van het individu
 • ondersteuning bieden bij het maken van keuzes
 • uitgaan van het gewone en speciale voorzieningen treffen waar nodig
 • ondersteuning bieden bij het aangaan en behouden van relaties
 • gericht zijn op een volwaardige plaats voor het individu in de samenleving

Esdégé-Reigersdaal zet zich in voor volwaardig burgerschap van mensen met een handicap. We werken mee aan normalisatie en integratie. Van medewerkers verwacht Esdégé-Reigersdaal dat ze onze cliënten vanuit bovenstaande visie respectvol ondersteunen.

logo EsDeGe-Reigersdaal

Contact

Contactpersoon Link4All: Chris van der Blonk
Email: Chris.vanderBlonk@esdege-reigersdaal.nl
Website: www.esdege-reigersdaal.nl
Telefoon: 0226 – 332 000

Link4All is een actief samenwerkingsverband tussen deze zorgorganisaties

logo Amerpoort

logo Baalderborggroep - Leef je leven

logo Bartimeus

logo EsDeGe-Reigersdaal

logo Prinsenstichting - Een zorg minder

logo Visio

Logo Link4All