Esdégé-Reigersdaal

In de visie van Esdégé-Reigersdaal zijn alle mensen zijn gelijkwaardig, elk mens is uniek.

Daarom heeft iedereen recht op:

 • respect
 • ontplooiing
 • een volwaardige plaats in de samenleving
 • andere mensen om zich heen
 • het maken van keuzes bij het inrichten van het eigen leven

Dit betekent dat wij:

 • het individu respecteren
 • inspelen op de mogelijkheden van het individu
 • ondersteuning bieden bij het maken van keuzes
 • uitgaan van het gewone en speciale voorzieningen treffen waar nodig
 • ondersteuning bieden bij het aangaan en behouden van relaties
 • gericht zijn op een volwaardige plaats voor het individu in de samenleving

Esdégé-Reigersdaal zet zich in voor volwaardig burgerschap van mensen met een handicap. We werken mee aan normalisatie en integratie. Van medewerkers verwacht Esdégé-Reigersdaal dat ze onze cliënten vanuit bovenstaande visie respectvol ondersteunen.

logo EsDeGe-Reigersdaal

Contact

Contactpersoon Link4All: Chris van der Blonk
Email: Chris.vanderBlonk@esdege-reigersdaal.nl
Website: www.esdege-reigersdaal.nl
Telefoon: 0226 – 332 000

Link4All is een actief samenwerkingsverband tussen deze zorgorganisaties

logo Amerpoort

logo Baalderborggroep - Leef je leven

logo Bartimeus

logo EsDeGe-Reigersdaal

logo Middin

logo Pameijer - Dichterbij

logo Prinsenstichting - Een zorg minder

logo Tragel

logo Visio

Link4All zoekt zorgorganisaties die onze kennis en ervaring willen benutten. We werken actief samen aan de ontwikkeling van innovatieve en betrouwbare digitale toepassingen.

link4all programma’s bekijken

Logo Link4All