Begeleiders aan het woord

E-learning heeft de toekomst

Ina Muis is opleider voor cliënten op de Baalderborg Groep. Deze instelling is gespecialiseerd in gehandicaptenzorg en ondersteunt cliënten bij het leiden van een zo zelfstandig mogelijk leven.

“E-learning heeft de toekomst en daar sluit de TARA module in het Communityplatform “ikbenonline.com”  natuurlijk goed bij aan. Hiermee kunnen begeleiders een les klaarzetten voor cliënten op het moment dat er behoefte is om een specifieke vaardigheid te oefenen. Als iemand bijvoorbeeld moeite heeft met schoonmaken van het toilet, dan kan deze les voor de persoon worden klaargezet en door de begeleider samen met hem worden doorgenomen.

De cliënt kan de les opnieuw bekijken en oefenen op het moment dat hem het beste uitkomt of wanneer hij de ondersteuning van het stappenplan nodig heeft bij de uitvoering van de taak. We zien TARA daarbij als een mooie aanvulling op de reguliere lessen.

Door trainingen aan te bieden via TARA geven we cliënten de mogelijkheid zich te ontwikkelen; we bieden mensen ontplooiingskansen en helpen ze naar meer zelfstandigheid. Dat sluit aan bij de missie van onze organisatie”.

Leuk én leerzaam

Margareth Basart is medewerker Digitale Communicatiemiddelen bij Pameijer. Pameijer meent dat mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek, net als ieder ander, thuishoren in de samenleving.

“We kiezen voor Link4All omdat het Communityplatform ikbenonline.com geschikt is voor de mensen die wij begeleiden. Ze kunnen met de TARA leermodule steeds opnieuw oefenen met lessen. Die herhaling is belangrijk. Daarbij werkt de methode met foto’s en is alles opgedeeld in kleine stapjes. Ook bevat TARA checks, zodat cliënten ontdekken of ze alles goed hebben begrepen.

Met TARA leren cliënten spelenderwijs. Ze vinden het leuk om op de computer aan de slag te gaan. Als een fotoverhaal ze dan helpt om een bepaalde activiteit zelfstandig uit te voeren, snijdt het mes aan twee kanten. Dan is het leuk én leerzaam”.

 Lees ook:

Cliënten aan het woord

Logo Link4All