Baalderborggroep

De Baalderborg Groep gaat uit van eigen regie. We doen een beroep op de eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden (plichten) van onze cliënten. We houden niet alleen rekening met hun mogelijkheden, maar ook met hun beperkingen.

We zetten ons in om alle vormen van ondersteuning aan te laten sluiten op de vragen en de wensen van de cliënten die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Dat doen we in goed overleg met de cliënt, familieleden en vertegenwoordigers.

In essentie gaat het erom dat mensen invloed ervaren op wat er wel en niet met hen gebeurt. Dit komt tot uitdrukking in keuzes in het dagelijks leven zoals de muziek die opstaat in de huiskamer, de kleren die je draagt, wat je op je brood wilt en hoe laat je wilt opstaan.

Onze inspiratie putten wij uit het christelijk geloof. Wij streven naar ontmoeting, aandacht en betrokkenheid. In het kader van mensen voor mensen werken we aan emancipatie, integratie, echt contact met cliënten en met elkaar.

Bij de Baalderborg Groep is ruim aandacht voor zingeving, geestelijke zorg en het levensverhaal van onze cliënten.

logo Baalderborggroep - Leef je leven

Contact

Contactpersoon Link4All: Kim Runhaar
Email: k.runhaar@baalderborggroep.nl
Website: www.baalderborggroep.nl
Telefoon: 0523 – 287 100

Link4All is een actief samenwerkingsverband tussen deze zorgorganisaties

logo Amerpoort

logo Baalderborggroep - Leef je leven

logo Bartimeus

logo EsDeGe-Reigersdaal

logo Prinsenstichting - Een zorg minder

logo Visio

Logo Link4All