Link4All

Link4All zoekt zorgorganisaties die onze kennis en ervaring willen benutten. We werken actief samen aan de ontwikkeling van innovatieve en betrouwbare digitale toepassingen.

We delen graag, omdat een beperking geen uitsluiting van de digitale maatschappij mag betekenen. Link4All kiest voor innovatieve én betrouwbare digitale oplossingen. Omdat digitaal niet voor iedereen gewoon is…

Informatie aanvragen

Link4All Kernboodschap

Link4All ondersteunt mensen met een beperking bij deelname aan de digitale maatschappij.
Link4All is een initiatief van samenwerkende zorgorganisaties. We kiezen voor innovatieve én betrouwbare digitale oplossingen. Door intensief onze kennis te delen kunnen cliënten zo zelfstandig mogelijk gebruik maken van digitale toepassingen. En wel in een zo betrouwbaar mogelijke omgeving.

Link4All Uitgangspunten

 • Mensen met een beperking zijn volledig lid van onze maatschappij
 • Participatie aan de samenleving vormt een kernwaarde voor een menswaardig bestaan
 • De maatschappij erkent het recht op toegankelijkheid
 • Eerst kijken naar mogelijkheden, daarna pas naar beperkingen
 • Isolement moet worden bestreden, emancipatie bevorderd

Link4All Kernwaarden

 • Innovatief in digitale toepassingen
 • Gericht op samenwerking en verbinden
 • Intensief en gedreven delen van kennis en ervaringen
 • Zelfstandigheid van cliënten bevorderen in betrouwbare omgeving

Daarom heeft iedereen recht op

 • Volwaardige deelname aan de digitale maatschappij
 • Op mogelijkheden afgestemde begeleiding en ondersteuning
 • Een op de zorgvraag afgestemd zorgaanbod, waarbij iedereen zo veel mogelijk de eigen regie houdt

Link4All Projecten – direct te benutten voor nieuwe deelnemers

Link4All deelnemers aan het woord

Amerpoort

Chris Frowein

Chris Frowein
Informatiemanager Amerpoort
twitter | linkedin

Amerpoort, Baarn

“Door Link4All treden we als één partij naar buiten. Dat levert een inkoopvoordeel op en maakt ons bovendien slagvaardiger bij het werven van externe fondsen.”

“Een aangepaste computer of speciale software is standaard niet zo maar te koop. We moeten dit meestal zelf ontwikkelen. Door met andere zorgorganisaties samen te werken kunnen we deze investeringen delen. We bouwen bovendien voor onze cliënten en begeleiders sneller de bijbehorende kennis en methoden op.

Een ander belangrijk voordeel is dat we door Link4All als één partij naar buiten treden. Dat levert een inkoopvoordeel op en maakt ons slagvaardiger bij het werven van externe fondsen. Het is immers al lastig genoeg om de snelle veranderingen in onze digitale maatschappij bij te houden. Voor mensen met beperkingen geldt dat nog meer. Daarom is samenwerken in Link4All voor ons een zinvolle keuze.”

Bartiméus

Jopie Nooren

Jopie Nooren
Voorzitter raad van bestuur Bartiméus
twitter | linkedin

Bartiméus, Doorn

“De digitale maatschappij verandert snel en biedt veel nieuwe kansen. Door de bundeling van kennis binnen Link4All kunnen we die kansen optimaal benutten.”

“De snel veranderende digitale maatschappij biedt mensen met beperkingen veel nieuwe kansen. Maar er zijn ook bedreigingen. Hoe zorgen we dat deze groep niet buiten de maatschappij komt te staan? Door samen te werken in het Link4All netwerk hebben we op deze vraag een beter antwoord gekregen.

Door de samenwerking met andere zorgorganisaties in Link4All ontstaan synergetische voordelen, besparen we kosten en spreiden we financiële risico’s. Samen zijn we in staat om nieuwe ICT toepassingen te ontwikkelen. Bovendien geeft Link4All invulling aan onze doelstelling om van brede betekenis te kunnen zijn voor onze maatschappij. Dat gaat voor Bartiméus verder dan alleen zo goed mogelijk te willen zorgen voor onze eigen cliënten.”

Prinsenstichting

Ineke Huibregsten

Ineke Huibregsten
Directeur Prinsenstichting
twitter | linkedin

Prinsenstichting, Purmerend

“Link4all is voor ons een geweldig platform om op het terrein van cliëntencommunicatie geïnspireerd te worden door anderen en om onze eigen digitale innovaties te delen.”

“We halen alles uit de kast om cliëntencommunicatie te ondersteunen en te verbeteren. Link4all is voor ons een
geweldig platform om op dit terrein geïnspireerd te worden door anderen en om onze eigen innovaties te delen.

Voor veel mensen is het door hun beperking lastig om zich te uiten. Zij kunnen bijvoorbeeld niet spreken. Digitalisering biedt dan veel mogelijkheden om toch ‘gewoon’ te communiceren. We kunnen daarvoor allerlei nieuwe ontwikkelingen op het terrein van ICT en techniek inzetten.

Door al deze innovaties met andere organisaties te delen via link4all biedt dit ons nog meer mogelijkheden.”

Link4All begeleiders en cliënten aan het woord

Leuk én leerzaam

“We kiezen voor Link4All omdat het Communitieplatform ‘ikbenonline.com‘ geschikt is voor de mensen die wij begeleiden. Ze kunnen met de TARA leermodule steeds opnieuw oefenen met lessen. Die herhaling is belangrijk. Daarbij werkt de methode met foto’s en is alles opgedeeld in kleine stapjes”.

Margareth Basart, Pameijer

Kletsen via de computer is leuk!

“Ik kan niet lezen, maar door Link4All kan ik wel op de computer. De computer leest voor. Eerst zet ik de computer aan en log ik met plaatjes in. De spelletjes vind ik niet zo leuk, maar ik luister wel naar de muziekjes. En kletsen via de computer vind ik ook leuk”.

Cent (51), Den Haag

Link4All is een actief samenwerkingsverband tussen deze zorgorganisaties

logo Amerpoort

logo Baalderborggroep - Leef je leven

logo Bartimeus

logo EsDeGe-Reigersdaal

logo Middin

logo Pameijer - Dichterbij

logo Prinsenstichting - Een zorg minder

logo Tragel

logo Visio

Link4All zoekt zorgorganisaties die onze kennis en ervaring willen benutten. We werken actief samen aan de ontwikkeling van innovatieve en betrouwbare digitale toepassingen.

programma’s bekijken

Logo Link4All